­
“Ik ben erg onder de indruk van de helderheid en kracht van je columns.” (een lezer van Orthofyto)
 

 

Vanaf 2013 heeft Anna Kruyswijk columns en artikelen geschreven: tot 2015 voor Voedingswaarde, tot 2021 voor De Beauty Professional, en tot half 2022 voor Orthofyto en Het Vakblad voor Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg (VNIG). 

Hieronder treft u een selectie van titels.

Door de subtitel aan te klikken kunt u het artikel meteen lezen. Mocht u een artikel willen doorgeven aan anderen, dan graag met vermelding van de auteur, het tijdschrift en verschijningsnummer en jaar.

Orthofyto 1 – 2021 Angst voor de dood
    De maakbaarheid van onze angsten is onbegonnen werk

Orthofyto 1 – 2020 De stoute vrede
   Voor het oplossen van problemen werkt de lieve vrede averechts
Orthofyto 2 – 2020 Het keurslijf van hard bewijs
   Er bestaat geen definitie van ‘hard bewijs’; het is een subjectieve conclusie van wetenschappers
Orthofyto 2 – 2020 Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen
   De huidige grote belasting met EDC’s leidt tot chronische metabole, (epi)genetische en hormonale problemen

Orthofyto 1-2019 Kunst voor gezondheid
   Kunst wordt overal ter wereld als een belangrijke uiting gezien van waar een
   samenleving staat en wat er leeft
Orthofyto 2-2019 Stress en de maakbare wereld
   Stress toont de onbalans tussen prestatiedruk en het vermogen om de prestatie te leveren
Orthofyto 3-2019 Spijtoptanten
   Wat we van spijtoptanten kunnen leren: houd een open geest
Orthofyto 4-2019 Recirculeren
   Recirculeren vindt plaats in de natuur en op alle niveaus van mens en samenleving
Orthofyto 5-2019 Kwetsbaarheid
   Over verbinding hebben met anderen en aanvaard te zijn precies zoals je bent

Orthofyto 6- 2019 Wilskracht en existentie
   Over de motivatie om je levensdoel te bereiken

VNIG 1-2020 De wortels van de geneeskunde
    De balans tussen het hoofd en het hart
VNIG 3-2019 5G en gezondheid

    Mogelijke gezondheidseffecten worden als verwaarloosbaar beschouwd, maar klopt dit wel?
VNIG 6-2018 Sacred Space
    Wat is een gewijde ruimte in de spreekkamer?

Orthofyto 1-2018 ROBO-contact
  Over robotica en menselijk contact in de zorg
Orthofyto 2-2018 (Spraak)verwarring
  Over de uitholling van het woord ‘biologisch’ en gentechnologie
Orthofyto 3-2018 Nabestaanden
  Mijn moeder overleed een jaar of tien geleden op 87 jarige leeftijd
Orthofyto 4-2018 Schaamte
  Af en toe overvalt mij een gevoel van schaamte, soms van
  plaatsvervangende schaamte
Orthofyto 5- 2018 Moratorium op 5G
  Af en toe besluit de wereldgemeenschap, of een land, een moratorium in te
  stellen op een specifiek onderwerp
Orthofyto 6-2018 Ongelijk(waardig)heid in de gezondheidszorg
  ‘De praktijk van de achterstandsdokter' drukt ons met de neus op de toenemende
  medische problematiek in achterstandswijken

Orthofyto 1-2017 Genezen
  Genezen is een bijzonder woord en heeft een gelaagdheid in zich
Orthofyto 2-2017 Helden in de voedingswetenschap
  Als je een aantal jaren publicaties leest over voeding gerelateerde
  onderwerpen, zie je de controverses die er bestaan
Orthofyto 3-2017 Het geheel
  Het geheel is meer dan de som der delen, volgens Aristoteles
Orhtofyto 4-2017 Feiten en meningen
  Over wetenschap, inzichten en methoden
Orhtofyto 5-2017 Het medisch bedrijf
  Wat is er actueel van het gelijknamige boek van Ivan Illich?
Orthofyto 6-2017 Ontdekken
  Over het ontrafelen van bestaande complexiteit

Orthofyto 2-2016 Het deurknopfenomeen en intuïtie
  Op welk moment wordt vitale informatie door de patiënt gedeeld?
Orthofyto 4-2016 Soil science
  Planten hebben geen mensen nodig om te overleven; maar mensen hebben
  wel planten nodig om te overleven
Orthofyto 5-2016 Alcohol en borstkanker
  Als je de diagnose kanker krijgt, stort je wereld in elkaar
Orthofyto 6-2016 Koud water
  Waterbehandelingen zijn duizenden jaren oud en nu weer actueel

 


­