­
“Ik ben erg onder de indruk van de helderheid en kracht van je columns.” (een lezer van Orthofyto)
 

 

Vanaf 2013 schrijft Anna Kruyswijk columns en artikelen: tot 2015 voor Voedingswaarde, vanaf 2016 voor Orthofyto en Het Vakblad voor Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg (VNIG), vanaf 2018 voor De Beauty Professional.

Aanvragen voor een digitale versie van een titel uit Orthofyto kan via de contactpagina. Voor een abonnement op het tijdschrift kunt u contact opnemen met de uitgever via Orthofyto. De volgende titels uit het tijdschrift Orthofyto zijn beschikbaar om aan te vragen:

Orthofyto 1-2019 Kunst voor gezondheid
      Kunst wordt overal ter wereld als een belangrijke uiting gezien van waar een
       samenleving staat en wat er leeft
Orthofyto 2-2019 Stress en de maakbare wereld
       Stress toont de onbalans tussen prestatiedruk en het vermogen om de prestatie te leveren
Orthofyto 3-2019 Spijtoptanten
        Wat we van spijtoptanten kunnen leren: houd een open geest
Orthofyto 4-2019 Recirculeren
        Recirculeren vindt plaats in de natuur en op alle niveaus van mens en samenleving
Orthofyto 5-2019 Kwetsbaarheid
        Over verbinding hebben met anderen en aanvaard te zijn precies zoals je bent


VNIG 3-2019   5G en gezondheid
  Mogelijke gezondheidseffecten worden als verwaarloosbaar beschouwd, maar klopt dit wel?

 

Orthofyto 1-2018 ROBO-contact
  Over robotica en menselijk contact in de zorg
Orthofyto 2-2018 (Spraak)verwarring
  Over de uitholling van het woord ‘biologisch’ en gentechnologie
Orthofyto 3-2018 Nabestaanden
  Mijn moeder overleed een jaar of tien geleden op 87 jarige leeftijd
Orthofyto 4-2018 Schaamte
  Af en toe overvalt mij een gevoel van schaamte, soms van
  plaatsvervangende schaamte
Orthofyto 5- 2018 Moratorium op 5G
  Af en toe besluit de wereldgemeenschap, of een land, een moratorium in te
  stellen op een specifiek onderwerp
Orthofyto 6-2018 Ongelijk(waardig)heid in de gezondheidszorg
  ‘De praktijk van de achterstandsdokter' drukt ons met de neus op de toenemende
  medische problematiek in achterstandswijken

 

Orthofyto 1-2017 Genezen
  Genezen is een bijzonder woord en heeft een gelaagdheid in zich
Orthofyto 2-2017 Helden in de voedingswetenschap
  Als je een aantal jaren publicaties leest over voeding gerelateerde
  onderwerpen, zie je de controverses die er bestaan
Orthofyto 3-2017 Het geheel
  Het geheel is meer dan de som der delen, volgens Aristoteles
Orhtofyto 4-2017 Feiten en meningen
  Over wetenschap, inzichten en methoden
Orhtofyto 5-2017 Het medisch bedrijf
  Wat is er actueel van het gelijknamige boek van Ivan Illich?
Orthofyto 6-2017 Ontdekken
  Over het ontrafelen van bestaande complexiteit

 

Orthofyto 2-2016 Het deurknopfenomeen en intuïtie
  Op welk moment wordt vitale informatie door de patiënt gedeeld?
Orthofyto 4-2016 Soil science
  Planten hebben geen mensen nodig om te overleven; maar mensen hebben
  wel planten nodig om te overleven
Orthofyto 5-2016 Alcohol en borstkanker
  Als je de diagnose kanker krijgt, stort je wereld in elkaar
Orthofyto 6-2016 Koud water
  Waterbehandelingen zijn duizenden jaren oud en nu weer actueel

 

 

 


­