­

Jouw Voeding is als onafhankelijke organisatie voor lezingen, cursussen, workshops, onderwijs over en onderzoek naar voeding en gezondheid, in 2008 opgericht en wordt bemand door Anna M. Kruyswijk- van der Heijden.

MOTIVATIE EN DOELSTELLING

Gezondheid is een groot goed.
Als je gezond bent, voel je je prettig in je lichaam, voel je je in evenwicht met jezelf en je omgeving, en kun je de uitdagingen van het leven aan.

De meeste mensen worden zich pas bewust van gezondheid als ze ziek worden. Dan ervaren ze wat ze missen. Gezondheid blijkt niet vanzelfsprekend te zijn, en dus is er meer aandacht nodig voor preventie, ofwel het voorkómen van ziekte door het onderhouden, het ‘bijhouden’ van gezondheid.

In onze tijd wordt van ons burgers verwacht dat we hier zelf verantwoordelijkheid voor nemen, maar hoe doe je dat?
In de media, maar ook in tal van wetenschappelijke publicaties, wordt informatie over gezondheid en voeding zodanig versnipperd en veranderlijk aangeboden, dat het bijna onmogelijk is deze op waarde te wegen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk en het gewone leven van alledag.
Veel mensen, ook professionals in de gezondheidszorg, missen de instrumenten om daadwerkelijk hun gezondheid te onderhouden. Het ontbreekt hen aan kennis en inzicht in de basis van gezondheid; onze gezondheidszorg is immers vooral gericht op ziekte.

Alles is met alles verbonden.
Steeds meer blijkt dat onze leefomgeving, voeding en leefstijl van invloed zijn op onze gezondheid en op het voorkómen van ziekten.
De betekenis van voeding is breder dan het voedsel dat we eten; voeding is ook alles waarmee we in contact zijn, dus ook alle informatie die via onze zintuigen binnenkomt, en wat we voelen en denken. De manier waarop we 'voeding' verwerken, verteren, is zeer persoonlijk en hangt onder andere samen met onze aanleg of constitutie (een wat breder begrip dan de genetische aanleg), waarmee in de Oosterse en Westerse natuurgeneeskunde al enkele duizenden jaren ervaring is opgedaan. Het afstemmen van voeding op de eigen verteringscapaciteit is dus van groot belang voor gezondheid.
Ook in de wetenschap worden de onderlinge verbindingen in ons systeem verder ontrafeld en komt steeds meer belangstelling voor ‘personalized medicine’ en ‘personalized nutrition’.
Het opnieuw aangaan van deze persoonlijke verbinding met je lijf, je natuurlijke omgeving en je dagelijkse voeding vormt de ontbrekende schakel in de zoektocht naar balans in gezondheid. Wanneer het zelfvertrouwen wordt ondersteund met brede en diepgaande informatie (liefst met onderbouwing vanuit de wetenschap) en wordt aangemoedigd door praktische oefening, blijken mensen zeer wel in staat om evenwicht te vinden in hun gezondheid.

Jouw Voeding poogt vanuit deze basisgedachten een bijdrage te leveren aan preventie van ziekte en behoud van gezondheid, door middel van het geven van onderwijs, lezingen, cursussen, en workshops.
Bijna 30 jaar praktijkervaring als arts komt hierin samen met inzichten uit modern wetenschappelijk onderzoek, de oude en moderne natuurgeneeskunde, nutritionele geneeskunde en de reguliere geneeskunde.

­