­

SUPERVISIE

Behandelaars kunnen behoefte hebben aan supervisie voor een behandelsituatie met een patiënt / cliënt. Dan gaat het erom om samen naar andere invalshoeken - ook naar de behandelaar zelf - te kijken waardoor de behandeling / begeleiding vlot getrokken kan worden.

CONSULTATIE en ADVIES

Anna Kruyswijk fungeert als lid van de wetenschappelijke adviesraad van enkele organisaties en bedrijven.
Daarnaast is zij consulting gesprekspartner met betrekking tot inhoudelijke- en beleidsvragen.
Ook adviseert Anna Kruyswijk bij wetenschappelijk onderzoek.

­