­

De cursus 'EENVOUDIG GEZOND' biedt de mogelijkheid om te oefenen in het verzorgen van de eigen gezondheid. Deze cursus wordt momenteel door ‘Healingspace’ georganiseerd en aangeboden, zie onder ‘agenda’. Daarnaast kan de cursus aangevraagd worden door bedrijven (in company) en andere onderwijsorganisaties.

Het boek ‘EENVOUDIG GEZOND’ dient als basis, maar is ook los van de cursus te bestellen; zie onder ‘boeken’ in het menu.

Doel van de cursus is om zicht te krijgen op allerlei aspecten van voeding en gezondheid. Zo leer je bij voorbeeld in het leven van alledag aan je eigen lijf signalen herkennen van beginnende verstoringen in het evenwicht in je gezondheid, en je leert opmerkzaam worden welke weg voeding aflegt in jezelf (verteren).
De vijf elementen of bouwstenen uit de Oosterse geneeskunde worden gebruikt om de basis van gezondheid en de connectie met de natuur om ons heen duidelijk te maken.
Je leert over de inhoudsstoffen van voedsel, en waar je op moet letten om voeding te kiezen die op jou als individu is afgestemd. Het werken met je individuele aanleg of constitutie blijkt namelijk een praktisch instrument te zijn om je persoonlijke voeding te ontdekken en je gezondheid te verzorgen.

En je krijgt veel wetenswaardigheden over voedsel en de achtergronden van onze voedselproductie voorgeschoteld. Ook ontwikkelingen die in het nieuws zijn worden in de groep besproken. Tevens leer je hoe je informatie op het gebied van voeding en gezondheid kunt bekijken en verwerken.
Met de verschillende aangereikte ingrediënten, die stapsgewijs geoefend worden, wordt de basis gelegd voor het op verantwoorde wijze verzorgen van het evenwicht in je gezondheid. Vervolgens kun je hier zelf verder vorm aan geven (ook ten behoeve van je kind of gezin).

Tijdens de cursus zal gebruik gemaakt worden van kleine thuisopdrachten, die in of voorafgaand aan de lessen worden toegelicht. Daarnaast wordt per les actuele en verdiepende informatie in een cursusmap aangereikt, en wordt in de lessen met elkaar geoefend. Deze uitwisseling en oefening is een belangrijk onderdeel en leidt tot meer inzicht in jezelf en andere mensen.

In de cursus komen de volgende hoofdonderwerpen aan bod:
-Wetenschap en gezond verstand: leren kijken naar voor jou belangrijke informatie op hetgebied van voeding, gezondheid en ziekte
-De weg van gezondheid naar ziekte; herkennen van signalen en symptomen van een verstoord gezondheidsevenwicht
-Welke weg legt voeding af in je eigen lijf ? Het oefenen van opmerkzaamheid
-Welke voeding past bij jouw bloedgroep ? En bij je Ayurveda constitutie?
-Zelf voedsel en voeding leren kiezen die bij je past

­