­

Anna Kruyswijk wordt regelmatig als spreker of als dagvoorzitter gevraagd voor symposia.

Zij is tot en met 2017 betrokken geweest bij het jaarlijks terugkerende Folia Orthica symposium, als lid van de symposiumcommissie, waarin ook enkele hoogleraren zitting hadden, als spreker en als duo-dagvoorzitter.

Maar ook tal van andere symposia zijn intussen door Anna Kruyswijk voorgezeten.
Zij ziet het als de taak van een voorzitter om het thema in de volle breedte en vanuit verschillende invalshoeken te helpen neerzetten, de sprekers zo goed mogelijk te faciliteren, de lezingen samen te vatten en de discussie met de zaal te leiden.
Vanwege haar vakkennis verzorgt zij meestal tevens de inleiding.­