­

Jouw Voeding biedt momenteel vier workshops aan, die een verdieping aanbrengen op een specifiek gebied. Ook voor de workshops dient het boek ‘Eenvoudig Gezond’ als achtergrondinformatie.

De workshops worden gegeven in kleine groepen van maximaal 8 personen, waardoor een optimale uitwisseling kan plaatsvinden.
Deelnemers aan de workshops kunnen zowel consumenten zijn, als ook gezondheidsprofessionals die extra informatie voor zichzelf willen vergaren.

Afhankelijk van de organisatie is aan de workshop een certificaat verbonden.

Het is mogelijk een ander onderwerp te kiezen voor een workshop.
Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

 

Inhoud van de workshop 'Detoxen of ontgiften, en vasten'

Ontgiften is een vorm van reinigen, jezelf ontdoen van ongewenste of vreemde elementen. Reinigen aan de buitenkant doe je met water, waarna je je schoon en fris voelt.
Je kunt jezelf ook inwendig reinigen om alle afvalstoffen (toxinen en stressoren) van de voorbije periode, die zich hebben opgehoopt als gevolg van onzorgvuldige eet- en leefgewoonten, op te ruimen. Dit wordt tegenwoordig 'detoxen' of 'ontgiften' genoemd. Daarnaast draagt de toenemende vervuiling van onze leefomgeving sterk bij aan de toxische load die ons systeem belast en die om ontgifting vraagt.

In de verschillende natuurgeneeskundige tradities bestaat een keur aan methoden om te detoxen, waarvan vasten - dus het je (gedeeltelijk) onthouden van voedsel - een onderdeel kan zijn. Meestal brengt een detox-periode tevens een schoonmaak van 'emotionele rommel' met zich mee.
Het doel van detoxen is om ruimte te creëren voor je lichaam en voor jezelf, zodat je met nieuwe veerkracht en een frisse blik verder kunt.

In de workshop wordt uitgelegd hoe afvalstoffen uit ons systeem zelf en onze leefomgeving zich kunnen ophopen in lichaam en geest, en welke verschijnselen en signalen ze met zich meebrengen. Het werkingsprincipe van detox- en vastenkuren wordt verhelderd. Tevens worden tips aangereikt om in het dagelijks leven aandacht aan detoxen te kunnen geven, en enkele eenvoudige methodieken om zelf thuis verantwoord een korte detoxkuur te kunnen uitvoeren.

 

Inhoud van de workshop 'Voeding voor je hormonen'

Het hormonale evenwicht is een complex gebeuren, met tal van onderlinge verbindingen tussen hormonen, neurotransmitters en andere stoffen.
De laatste decennia is ontdekt dat hormonen niet alleen door de grote hormoonklieren worden geproduceerd, maar ook door tal van weefsels.
Hormonen zorgen voor groei en rijping, en spelen ook een rol bij zeer veel andere processen, zoals bij emoties als blijdschap, angst, depressie en stressverwerking. En hormonen sturen onze stofwisseling aan, zoals de suiker- en vetstofwisseling, en de menstruatiecyclus.

In deze workshop worden de grote hormoonklieren belicht en hun betekenis voor ons gezondheidsevenwicht.
Aan de orde komen o.a. de hormonale invloeden op de suiker- en vetstofwisseling, de schildklierstofwisseling, de menstruatiecyclus en de dynamiek van de hormonen rond de menopauze, en de stress regulatie.
Als je signalen van een verstoorde hormonale balans kunt leren herkennen, kun je vervolgens de mogelijkheden leren benutten om hier - vanuit je eigen individuele constitutie - met voeding een beter evenwicht in te brengen.

 

Inhoud van de workshop 'Verslaving en gewenning'

Verslaving wordt omschreven als ‘een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal afhankelijk is van een gewoonte of een stof op zodanige wijze, dat hij/zij deze gewoonte of stof heel moeilijk los kan laten.’
Dit heeft veel gevolgen voor het functioneren en welzijn van de verslaafde zelf en van diens omgeving.

De ene verslaving of gewoonte is de andere niet. Er bestaat een lange rij aan verslavende onderwerpen. Denk maar aan de bekende verslavingen zoals sigaretten, alcohol, drugs, en gokken; maar we kennen ook b.v. eetverslaving, zoet- en zoetstoffenverslaving, medicijnverslaving, koopverslaving, internetverslaving, chatverslaving en seksverslaving.
Verslaving van welke aard dan ook verloopt volgens een specifiek patroon en heeft specifieke kenmerken. De ene mens is ‘gevoeliger’ voor verslaving dan de ander. Je hoeft niet ernstig verslaafd te zijn om bij jezelf gevoeligheid voor of tendensen van verslaving te kunnen waarnemen.

Door de snelgroeiende verslavingsproblematiek is er intussen een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat probeert de vinger te krijgen achter wat er precies gebeurt bij verslaving.

In de workshop komen de kenmerken en mechanismen van verslaving aan bod, wat er in de hersenen gebeurt, en welke hormonen en stoffen een rol spelen.
Daarnaast de invloed van onze Westerse leef- en eetgewoonten op verslavingsgevoeligheid, en andere achtergronden van de gevoeligheid voor verslaving. Hoe je verslavingstendensen bij jezelf herkent, en wat de mogelijkheden zijn van voeding, voedingssupplementen, ontgiften en bewegen om van ‘eenvoudige’ verslavingen af te komen.
Ook wordt een eenvoudige zelfhulpmethode, de EFT (emotional freedom technique) gedemonstreerd en geoefend.

 

Inhoud van de workshop 'Voeding voor je spirit'

Als mens vormen wij één geheel binnen onszelf, waarin niet alleen ons lichaam, maar ook emoties, denken, intuïtie en spirit een plaats hebben.
Maar zijn wij ook ons lichaam, emoties en denken?
Aan de vraag wie wij eigenlijk zijn, komen veel mensen niet toe, zo worden we in beslag genomen door de drukte van onze dagelijkse routine.
Ontelbare mensen voor ons hebben getracht een antwoord te vinden op deze voor ons zo essentiële vraag; alle wereldgodsdiensten en grote filosofische tradities spreken erover.

Een spirituele weg is eigenlijk een weg van zuivering; onderweg ontmoet je vooral jezelf, met je emoties, frustraties, oordelen en verlangens.
De grote godsdiensten en tradities geven aanwijzingen hoe je met deze zaken zou kunnen omgaan.
Met name de Oosterse tradities, in het bijzonder de Vedische boeken (die op zichzelf geen godsdienst zijn), zijn zeer precies in hun universele uitleg over het verband tussen voeding, leefstijl en je spirituele weg.
De Veda’s geven nauwkeurig aan hoe voeding je denken, je emoties en je gedrag kan beïnvloeden, en welk soort voeding je weg van zuivering het meest kan ondersteunen.
Ook je eigen individuele aanleg, ook wel constitutie genoemd, wordt in de Vedische geschriften betrokken bij de aanwijzingen.

In deze workshop wordt op een praktische manier gekeken naar de wijze waarop je, vanuit je eigen aanleg en temperament, gebruik kunt maken van de rijkdom van de Vedische (voedings)adviezen, ten bate van je spirituele weg.
Onderweg wordt af en toe een uitstapje naar invalshoeken uit andere tradities gemaakt.

­