Skip to main content

Boeken

Eenvoudig gezond - Anna M. Kruyswijk - van der Heijden

‘EENVOUDIG GEZOND’, over omgevingsinvloeden, leefstijl en voedingskeuze.

In 2023 is de 8e druk van ‘EENVOUDIG GEZOND, over omgevingsinvloeden, leefstijl en voedingskeuze' verschenen.

‘EENVOUDIG GEZOND’ is geschreven voor een breed publiek, en is daarmee zowel geschikt als leesvoer voor de geïnteresseerde leek als voor professionals in de gezondheidszorg. Het wordt tevens als leidraad gebruikt voor cursussen en verschillende opleidingen, en wordt daarnaast regelmatig als literatuur aanbevolen.

Over ‘EENVOUDIG GEZOND’

Overgewicht is in onze tijd een toenemend probleem aan het worden, en allerlei diëten en voedingsrichtingen proberen het tij hierin te keren. Om dit effectief te kunnen doen moet je echter begrijpen wat de achterliggende invloeden zijn, en die hebben alles te maken met onze leefstijl, de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en bewerkt, en de vele chemische stoffen die in ons leefmilieu en ons voedsel terecht zijn gekomen.
Obesitas of ernstig overgewicht blijkt samen te hangen met laaggradige ontsteking en met een toenemend aantal chronische ziekten die niet met medicijnen genezen kunnen worden. Overgewicht is hiermee niet een op zichzelf staande ‘ziekte’, maar een symptoom van losgeraakt zijn van het evenwicht met de natuur om ons heen, met onze voeding, die meer is dan het voedsel dat wij eten, en met onszelf, onze eigen ondeelbaarheid.

Als we naar dit grotere plaatje kijken en ons afvragen wat we echt nodig hebben om ‘Eenvoudig Gezond’ te zijn, kan de reis naar evenwicht beginnen. Deze reis zal voor iedereen anders zijn, want we zijn allemaal verschillend en uniek. Zowel de oude als de moderne wetenschap komen ons hierbij te hulp.

Dit boek neemt de lezer, na kennis gemaakt te hebben met wetenschap en gezondheid, eerst mee naar de vijf bouwstenen van onze leefomgeving en onszelf, zoals de oude geneeskunde die aanreikt, te weten vuur (de zon), water, aarde, lucht en ether (ruimte). Deze bouwstenen beïnvloeden de werking van lichaam en geest, en hebben voor iedereen een unieke balans. Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen bevestigen dat alles met alles verbonden is en dat iedere mens uniek is. Daarnaast wordt steeds verder de enorme subtiliteit van de werking van ons lichaam ontrafeld, en de grote rol die voeding speelt voor onze gezondheid. Vervolgens wordt verduidelijkt hoezeer onze Westerse industriële leefstijl onze leefomgeving heeft ontwricht en ons voedsel heeft beroofd van datgene wat ons moet voeden, en hoe dit bijdraagt aan de chronische ziekten waarmee wij in onze tijd te maken hebben. Om je eigen route naar gezondheid te ontdekken en te oefenen met het leren voelen wat je nodig hebt, worden twee constitutiesystemen voor persoonlijke voeding aangereikt, te weten de bloedgroep-constituties en de constitutietyperingen uit de Ayurveda. Tenslotte worden aanwijzingen en suggesties gegeven over leefstijl en voedingskeuze, die je kunt volgen om ‘Eenvoudig Gezond’ te zijn. Een literatuurlijst met meer dan 450 verwijzingen naar relevant wetenschappelijk onderzoek is opgenomen.

 Hieronder volgt een korte inhoudsopgave van 'EENVOUDIG GEZOND’:

 • Inleiding
 • Wetenschap en gezond verstand, met o.a. de basisprincipes van wetenschap en ontwikkelingen binnen de huidige en oude wetenschap en geneeskunde 
 • Gezondheid – een kwestie van evenwicht, waarin een beeld van onze gezondheidstoestand en een nieuwe (maar oeroude) definitie van gezondheid 
 • Vuur - de zon, over o.a. fotosynthese en het belang van zonlicht, vitamine D, biofotonen, serotonine, melatonine 
 • Onze biologische klok, met o.a. intern en extern ritme, synchronisatie door melatonine, ritmen, de hypothalamus 
 • Slapen, met o.a. de betekenis van slapen voor onze gezondheid, slaapfasen en bewustzijn 
 • Water, over o.a. zuiver water, ‘nieuwe’ eigenschappen van water, Schauberger en Grander, Emoto, het geheugen van water 
 • De aarde, met o.a. geaard zijn, kwaliteit van de bodem, biologische en intensieve landbouw en veeteelt; gevolgen voor plant, dier en mens 
 • Lucht en ether, met o.a. ionen, elektrosmog, luchtvervuiling 
 • Omgevingsinvloeden, milieu; met de effecten van verontreiniging op onze gezondheid via hormonale ontregeling en ontsteking 
 • Eten, verteren, uitscheiden, met verteringsorganen en hun emoties, en de mond- en darmmicrobiota 
 • Individualiteit, evolutie en persoonlijke voeding; over (epi)genetische invloeden, Homo Sapiens, constitutietyperingen volgens de bloedgroep en volgens Ayurveda 
 • Voedsel, met o.a. wetenschappelijk onderzoek, vitaliteit, groepen voedsel, de samenstelling van voedsel, industriële bewerking van voedsel, additieven 
 • Welk voedsel hebben we nodig?, met o.a. voedingsdeficiënties en de gevolgen ervan, voedingssupplementen, bereiden van voedsel, algemeen gezond voedsel, vlees eten versus vegetarisme, calorie restrictie, bewegen 
 • Eenvoudig gezond, eenvoudig leven, waarin stress en bewust worden, opmerkzaam zijn; eenvoudige stappen naar gezondheid, de plaats van supplementen, de zorg voor jezelf. 

Het boek ‘Mijn Voeding & Mijn Gezondheid’ (2008) is uitverkocht, en heeft inhoudelijk voortzetting gekregen in ‘Eenvoudig Gezond’.

Het boek ‘Schimmels, suiker en allergie’ (1988) is uitverkocht.