Skip to main content

Contact

JOUW VOEDING

Drs. Anna M. Kruyswijk - van der Heijden, arts
(niet praktiserend)

Park Hoornwijck 18, 2289 CZ Rijswijk
Kvk Haaglanden nr 27315190

DISCLAIMER

De inhoud van alle informatie op deze website, alsmede de inhoud van alle activiteiten van Jouw Voeding, is niet bedoeld ter vervanging van artsenbezoek bij klachten. Raadpleeg ten allen tijde bij klachten Uw arts.
Jouw Voeding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke zin dan ook, voortvloeiende uit onzorgvuldig gebruik van informatie die door Jouw Voeding wordt geboden.

COPYRIGHT

Het copyright van alle op deze website verschenen webpagina’s berust volledig bij Jouw Voeding. Alle op deze site gepubliceerde pagina’s, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en layouts, in welke vorm dan ook, zijn zonder uitzondering blijvend eigendom van Jouw Voeding en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jouw Voeding nimmer en/of op enigerlei wijze worden vastgelegd, gecopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd of gedistribueerd.

PRIVACY VERKLARING

Jouw Voeding legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Jouw Voeding bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. Jouw Voeding verwerkt gegevens van degenen die gebruik maken van haar diensten of anderszins contact hebben (gehad) met Jouw Voeding. Ook verwerkt Jouw Voeding gegevens op basis van overeenkomsten en binnenkomende facturen. Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door de eigenaar van Jouw Voeding. Een ICT-leverancier, met wie een verwerkingsovereenkomst is gesloten, onderhoudt en beheert de informatieverwerking. Deze treft ook beveiligingsmaatregelen om datalekken te voorkomen. Wanneer het- ondanks deze maatregelen- mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, dan meldt Jouw Voeding dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw toestemming voor vastlegging van uw gegevens door Jouw Voeding in te trekken. Jouw Voeding vraagt ook om uw toestemming, in het geval van en voordat zij uw gegevens beschikbaar zou stellen aan derden. U heeft recht op inzage van uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen via de contactpagina van Jouw Voeding. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Jouw Voeding te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten over de wijze waarop Jouw Voeding uw gegevens behandelt? Neem dan contact op via de contactpagina van Jouw Voeding. Mocht u er met Jouw Voeding niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt enkel gebruik van een session-cookie. Deze wordt weer verwijderd zodra u de website verlaat en de browser sluit.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Jouw Voeding behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.