Skip to main content

Motivatie en Doelstelling

Jouw Voeding is een onafhankelijke organisatie voor onderwijs over en onderzoek naar voeding en gezondheid, en is in 2008 opgericht door Anna M. Kruyswijk- van der Heijden.

Gezondheid is een groot goed.

Als je gezond bent, voel je je prettig in je lichaam, voel je je in evenwicht met jezelf en je omgeving, en kun je de uitdagingen van het leven aan.
De meeste mensen worden zich pas bewust van gezondheid als ze ziek worden. Dan ervaren ze wat ze missen. Gezondheid is niet vanzelfsprekend, en dus is er meer aandacht nodig voor preventie, ofwel het voorkómen van ziekte door het onderhouden, het ‘bijhouden’ van gezondheid. Maar hoe doe je dit? De beschikbare informatie over gezondheid en voeding is immers vaak zodanig versnipperd en veranderlijk, dat het bijna onmogelijk is deze op waarde te wegen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk en het gewone leven van alledag.
Veel mensen, ook professionals in de gezondheidszorg, missen de instrumenten om daadwerkelijk hun gezondheid te onderhouden. Het ontbreekt hen aan kennis en inzicht in de basis van gezondheid; onze gezondheidszorg is namelijk vooral gericht op ziekte.

Alles is met alles verbonden.

Steeds meer blijkt dat onze leefomgeving, voeding en leefstijl van invloed zijn op onze gezondheid. De betekenis van voeding is breder dan het voedsel dat we eten; voeding is ook alles waarmee we in contact zijn, dus ook alle informatie die via onze zintuigen binnenkomt, en wat we voelen en denken. De manier waarop we 'voeding' verwerken, verteren, is zeer persoonlijk en hangt onder andere samen met onze aanleg of constitutie (een wat breder begrip dan de genetische aanleg), waarmee in de Oosterse en Westerse natuurgeneeskunde al enkele duizenden jaren ervaring is opgedaan. Het afstemmen van voeding op de eigen verteringscapaciteit is dus van groot belang voor gezondheid.

Ook in de wetenschap komt steeds meer belangstelling voor ‘personalized nutrition’.

Het opnieuw aangaan van deze persoonlijke verbinding met je lijf, je natuurlijke omgeving en je dagelijkse voeding vormt de ontbrekende schakel in de zoektocht naar balans in gezondheid. Wanneer het zelfvertrouwen wordt ondersteund met brede en diepgaande informatie (liefst met onderbouwing vanuit de wetenschap) en wordt aangemoedigd door praktische oefening, blijken mensen zeer wel in staat om evenwicht te vinden in hun gezondheid.

Jouw Voeding poogt vanuit deze basisgedachten een bijdrage te leveren aan preventie van ziekte en behoud van gezondheid. Bijna 30 jaar praktijkervaring als arts en 15 jaar kennisoverdracht komen hierin samen met inzichten uit modern wetenschappelijk onderzoek, de oude en moderne natuurgeneeskunde, nutritionele geneeskunde en de reguliere geneeskunde.